Obsah

Úřední deska


Vyhlášky

Usnesení

Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti-Obec Kolešov

Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Mikroregion Kněževesko

Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti-Svazek pro dopravní obslužnost

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028 29.06.2022 31.12.2028
Schválený závěrečný účet 2021 29.06.2022 30.06.2023
Fin 2-12 za r. 2021 29.06.2022 30.06.2023
Rozvaha za r. 2021 29.06.2022 30.06.2023
Výkaz zisků a ztrát za r. 2021 29.06.2022 30.06.2023
Příloha za r. 2021 29.06.2022 30.06.2023
Ekonomické tabulky 2021 29.06.2022 30.06.2023
Tabulka úvěr 2021 29.06.2022 30.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 29.06.2022 30.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO svazek obcí okresu Rakovník za r. 2021 10.03.2022 30.06.2023
Schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2022 06.12.2021 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 30.05.2018 31.12.2023

Rozpočtové opatření-Obec Kolešov

Ostatní dokumenty