Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu:10628221/0100
  • bankovní spojení:KB Rakovník

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce


  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • hrobová místa