Obsah

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 

 

Obecní úřad Kolešov

č.p. 35
270 04 Pošta
 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)

  •   Byla podána 1 žádost o informaci -firma Business Media CZ.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)

  • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.


3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)

  • Žádné rozhodnutí obecního úřadu v Kolešově nebylo přezkoumáno soudem.



4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)

  • Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.


5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)

  • Nebyly poskytnuty žádné další informace.



Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V Kolešově dne 8.3.2013

   Václav Svítil                                                 Václav Porazík

      místostarosta                                                                 starosta