Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

 

  • Okolí 1 

Hrad Šprymberk stával na úpatí Vlčího vrchu (Vlčího kopce) u obce Bílence. Dnes z něho zbyl jen zarostlý příkop. Kamene ze zříceniny bylo prý využito k stavbě mostu pod vrchem u Bílence. Hrad se skládal z předhradí a z obytné budovy, oddělené příkopem. Z druhé strany byl chráněn skálou, kterou obtékal Chotěšovský potok. Předhradí, chráněné příkopem, bylo asi 25 m široké a 50 m dlouhé a obytná budova asi 17 m široká a 35 m dlouhá.

Hrad Šprymberk si postavil kolem r. 1360 Bohuněk, synovec Bohuslava ze Šanova († 1296), a sídlil na něm až do své smrtí v r. 1370. K hradu náležela ves Bílenec a část Šanova, kde byl jeho syn Petr ještě v l. 1392–1393 patronem kostela. Příslušníci tohoto rodu drželi hrad až do husitské revoluce. R. 1464 náležel hrad Janu z Doupova a potom k panství petrohradskému. Poněvadž nebyl obýván, chátral a již r. 1483 se uvádí jako pustý. Janovým jménem bylo nazváno i místo s okolním lesem, kde stával. Také ostroh Vlčího vrchu, nazývaný Zámecké schody, už jen svědčí o tom, že tu bylo kdysi panské sídlo.

 

  • Okolí 2

Strojetice jsou poprvé v písemných pramenech zmíněny roku 1357, kdy je zdejší kostel doložen jako farní. Kostel roku 1634 vyhořel. Pravděpodobně měl gotickou podobu. Na počátku 18. století (1701) byl postaven kostel v barokním slohu a znovu byl obnoven roku 1834. Dnes je ve špatném stavu a nepřístupný

 

  • Okolí 3

Po několikaleté pauze se rozhledna na svahu Tobiášova vrchu mezi Hořovičkami a Jesenicí na Rakovnicku opět otevře turistům. Stane se tak poprvé v sobotu 22. května 2010 od 11.00 do 16.00.

Novým provozovatelem bude občanské sdružení Klub přátel rozhleden. Rozhledna bude otevřena až do konce září každou SOBOTU od 11.00 do 16.00, v prázdninové měsíce do 17.00. V neděli a všední dny bude rozhledna i nadále uzavřena.

Na turisty čekají kromě zajímavého výhledu turistické známky, pohlednice rozhledny ze "žluté" sběratelské série Rozhledny ČR a nové pamětní razítko.
 

  • Okolí 4

Přístup k bývalému lomu je z okresky vedoucí k Bedlnu, která odbočuje ze silnice vedoucí z Mostu do Plzně. Asi půl kilometru od zmíněné silnice I. třídy, na rozhraní pole a lesa začíná vpravo polní cesta vedoucí až k lomu. Vlastní zatopený lom se nachází vlevo od cesty.Lom v Bedlně vznikl následkem těžby žuly ve druhé polovině 19. století a počátkem století následujícího. Nachází se na kontaktu karbonských slepenců a pískovců s proterozoickými biotitickými žulami jesenicko-čisteckého masivu. Pro svůj nevšední půvab byly zdejší exteriéry využity filmaři, např. ve filmu Radúz a Mahulena, Rusalka a Nesmrtelná teta. Skála nad vodní plochou je vysoká 12 metrů.

 


Vytvořeno: 13. 9. 2016
Poslední aktualizace: 13. 9. 2016 21:19
Autor: Správce Webu