Obsah

Kameny pro Kolešov I.

16.03.2012 20:27

Kolešov by se v příštím roce chtěl ucházet o prestižní titul „Vesnice roku“. To je soutěž, jejímž cílem je v Programu obnovy venkova snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Poprvé byla vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”, od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

S tím v nemalé míře souvisí i snaha vedení obce svou ves pokud možno nějak zušlechtit. „Na nové chodníky,“ říká starosta Kolešova Václav Porazík, „bez dotačního titulu z Kraje nedosáhneme. Co ale v rámci svých možností, tedy bez výrazných finančních nákladů, udělat můžeme, to je například vylepšení naší návsi.“

Ta je v současnosti podle pana starosty téměř regulérním fotbalovým hřištěm: „Jenom veliká zatravněná plocha.“

Co ale s ní?

Jako sponzorský dar poskytla společnost Froněk s. r. o. Kolešovu několik kamenů ze svého lomu Brant u Rakovníka. „Já jsem nějak stylizované kamenné kvádry viděl v obci Zichovec u Slaného,“ svěřuje se starosta Porazík, „a ten nápad se mi líbil. Samozřejmě to nemůže být jenom o kusu skály, k tomu bude muset přijít třeba také nějaká mulčovací kůra a rostlina, třeba thuje nebo zakrslá borovice, aby to nějak vypadalo.“

Kamenolom Brant: (zleva) Josef Trejbal (jeřábník), Stanislav Kalabus (vedoucí kamenolomu), Václav Porazík  a Václav Svítil (starosta a místostarosta Kolešova)

Ve středu 14. března si slíbené kameny přímo na místo odjel prohlédnout a vybrat starosta Porazík s místostarostou Svítilem. Pro kolešovskou náves pak vytipovali žulové kvádry tak úctyhodné, že tu v budoucnosti vytvoří doslova skalní zátiší.

Přitom to výběr nebyl vůbec jednoduchý. Nejen z estetického, ale především z technického hlediska. On totiž takový „kamínek“ váží bezmála dvacet tun: to na snímku vpravo vysvětluje jeřábník Josef Trejbal, který bude mít nakládku a vykládku sponzorského daru pro Kolešov na starosti.

Kolešovská náves se tak v příštích dnech změní. Travnatá plocha se solitérními kameny rozdrobí a snad jí to prospěje.

Vedení obce i touto cestou za sponzorský dar společnosti pana Jaroslava Froňka děkuje.